Huggybear's Favorite Ogie Alcasid (Tagalog) Songs


Bakit Ngayon Ka LangDito Sa Puso KoNandito AkoBakit Ka LumayoMahal Kita, Walang IbaPhoto courtesy of Angel of The WatersComments

Paano kapag hindi pala siya nararapat? Paano kapag wala na akong nararamdaman?