Huggybear

Jonathan Aquino's Solo Pics
Comments

"To see the world in a grain of sand, and to see heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hands, and eternity in an hour."

~William Blake
"It's when we start working together that the real healing takes place... it's when we start spilling our sweat, and not our blood."

~David Hume
"Every man is more than just himself; he also represents the unique, the very special and always significant and remarkable point at which the world's phenomena intersect, only once in this way, and never again."

~Hermann Hesse
"I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. 'Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death."

~Leonardo da Vinci
Linagay ko ngayon ang huling dalawang grupo ng mga larawan ko ngayong Abril. Kasama dito ang mga kuha ko sa tuktok ng bundok ng OsmeƱa Peak sa Dalaguete at sa Kawasan Falls sa Badian. Hindi pa kasali ang mga kuha ko na kasama ang mga ka-trabaho ko sa kasalukuyang pinapasukan ko sa Cebu. Syempre hindi ko na rin ipinakita ang aking mga maseselang tagpo na nangangailangan ng patnubay ng magulang.
Jonathan Aquino said…
.

October & September 2014. June & May 2014. May & April 2014.
.
Huggybear said…
.

More 2013 in Yellow. Red December 2014 in Red.

,